Language:
Don Friedman Jazz Dancing
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 8.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 8.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 74.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 74.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 10.01 MB
...
Cover/DSC_0188.JPG 1.36 MB
Cover/DSC_0189.JPG 2.14 MB
Cover/DSC_0190.JPG 1.63 MB
Cover/DSC_0191.JPG 1.54 MB
Cover/DSC_0192.JPG 2.07 MB
...
Don Mock - Jazz guitar rhythm chops [Guitar Lesson].avi.avi 698.35 MB
covers-labels/Burrows_JazzSound_BACK.jpg 2.95 MB
covers-labels/Burrows_JazzSound_BACK1.jpg 154.85 KB
covers-labels/Burrows_JazzSound_FRONT.jpg 3.15 MB
covers-labels/Burrows_JazzSound_FRONT01.jpg 124.84 KB
covers-labels/Burrows_JazzSound_FRONT77.jpg 122.27 KB
...
Cover/Back.jpg 319.92 KB
Cover/Front.jpg 722.56 KB
Cover/Liner.jpg 927.98 KB
Cover/Riverside RLP 9431 A.jpg 55.63 KB
Cover/Riverside RLP 9431 B.jpg 328.08 KB
...
03 - I Hear a Rhapsody.flac 44.26 MB
07 - Modes Pivoting.flac 38.48 MB
02 - Sea's Breeze.flac 36.70 MB
01 - Circle Waltz.flac 30.54 MB
05 - Loves Parting.flac 28.65 MB
...
Guitar Lesson - Don Mock - Jazz guitar.avi.avi 698.35 MB
0.jpg 512.02 KB
1.jpg 1.00 MB
2.jpg 3.22 MB
3.jpg 3.13 MB
4.jpg 1.83 MB
...
Covers/booklet back.png 2.09 MB
Covers/booklet front.png 4.08 MB
Covers/tray.png 1.04 MB
01.Circle Waltz.mp3 13.73 MB
02.Sea's Breeze.mp3 13.96 MB
...
covers/cover274.jpg 0.97 MB
covers/cover275.jpg 1.31 MB
covers/cover276.jpg 604.24 KB
covers/cover277.jpg 570.42 KB
covers/cover278.jpg 732.96 KB
...
Scan/1.jpg 757.47 KB
Scan/2.jpg 891.41 KB
Scan/3.jpg 359.96 KB
Don Friedman Trio - Flashback.cue 1.01 KB
Don Friedman Trio - Flashback.flac 217.70 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 44.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 38.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 38.00 KB
...
01 Alipang.mp3 2.80 MB
02 thoroughfare.mp3 3.96 MB
03 burning torch.mp3 3.65 MB
04 corner stone.mp3 3.27 MB
05 - tommy mccook - green mango.mp3 5.05 MB
...
06 Never Let Me Go.flac 36.49 MB
04 Ask Me Now.flac 36.44 MB
02 It Could Happen To You.flac 36.15 MB
04 Easy To Love.flac 35.84 MB
08 I'm All Smiles.flac 35.80 MB
...
Don Friedman Trio - Circle Waltz.flac 232.82 MB
Creed - Don't Stop Dancing.avi 52.83 MB
Artwork/booklet1.jpg 2.31 MB
Artwork/booklet2.jpg 2.24 MB
Artwork/back.jpg 0.98 MB
Artwork/cd.jpg 929.28 KB
Don Friedman - Metamorphosis.flac 213.37 MB
...
Artwork/front.jpg 1.09 MB
03 - Hellure.flac 64.11 MB
08 - Beautiful Love (alternate take 1).flac 54.54 MB
09 - Audobon (alternate take 3).flac 49.07 MB
02 - I'm Gettin' Sentimental over You (take 2).flac 46.44 MB
...
covers/back+obi.jpg 1.74 MB
covers/back.jpg 3.16 MB
covers/booklet 1.jpg 3.73 MB
covers/booklet 2.jpg 1.20 MB
covers/cd.jpg 666.72 KB
...
Scans/booklet 1.png 29.61 MB
Scans/back.png 24.23 MB
Scans/back+obi.png 21.09 MB
Scans/front+obi.png 15.92 MB
Scans/booklet 2.png 15.74 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština