Language:
Microsoft 20SQL 20Server 202012 2070 461
01. Introduction/03. Understanding SQL.flv 7.30 MB
01. Introduction/05. SQL Server History.flv 6.77 MB
01. Introduction/04. Understanding TSQL.flv 5.62 MB
01. Introduction/06. Microsoft SQL Server Certifications.flv 5.43 MB
01. Introduction/02. Course Overview.flv 5.19 MB
...
01. Introduction/03. Understanding SQL.flv 7.30 MB
01. Introduction/05. SQL Server History.flv 6.77 MB
01. Introduction/04. Understanding TSQL.flv 5.62 MB
01. Introduction/06. Microsoft SQL Server Certifications.flv 5.43 MB
01. Introduction/02. Course Overview.flv 5.19 MB
...
7 Querying Data using SELECT.mp4 109.09 MB
6 Creating and Modifying DML Triggers.mp4 84.26 MB
10 Implementing Aggregates.mp4 81.41 MB
11 Querying and Managing XML Data.mp4 80.48 MB
3 Creating and Altering Views with T-SQL.mp4 79.80 MB
...
VTC.com Querying Microsoft SQL Server 2012 Exam 70-461 Course DVD-iNKiSO.rar 1.17 GB
Ben-Gan I., Sarka D., Talmage R. - Training Kit (Exam 70-461) Querying Microsoft SQL Server 2012 - 2012.pdf 26.15 MB
CD/cd_contents/eBook/666054eBook.pdf 14.28 MB
CD/cd_contents/Practice Tests/Setup1.msi 12.26 MB
Ben-Gan I., Sarka D., Talmage R. - Training Kit (Exam 70-461) Querying Microsoft SQL Server 2012 - 2012.epub 5.46 MB
CD/cd_contents/Practice Tests/WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe 2.47 MB
...
CBT Nuggets - Exam 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012.rar 1.53 GB
Training Kit 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012.pdf.pdf 26.15 MB
CBT Nuggets - Microsoft SQL 2012 70-461.rar 1.53 GB
Training Kit (Exam 70-461) Querying Microsoft SQL Server 2012 Opsylum.pdf 55.63 MB
Microsoft 70-461 Pass4Sure May 2014.vce 21.12 MB
01. Introduction/01. Welcome.flv 1.84 MB
01. Introduction/02. Course Overview.flv 5.19 MB
01. Introduction/03. Understanding SQL.flv 7.30 MB
01. Introduction/04. Understanding TSQL.flv 5.62 MB
01. Introduction/05. SQL Server History.flv 6.77 MB
...
Training Kit (Exam 70-461) Querying Microsoft® SQL Server® 2013.rar 6.83 MB
09 Conclusion/001 Well done.mp4 39.07 MB
01 Introduction/001 Introduction.mp4 115.98 MB
01 Introduction/002 Objectives.mp4 3.48 MB
06 Objective 14 Functions/005 Multi-statement Table Function.mp4 11.93 MB
06 Objective 14 Functions/006 APPLY.mp4 18.98 MB
...
Querying Microsoft SQL Server 2012 - (Exam No. 70-461).tgz 1.08 GB
VTC.com Querying Microsoft SQL Server 2012 Exam 70-461 Course DVD-iNKiSO.rar 1.17 GB
System disc 10 - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 v.0.06.461.iso.iso 4.26 GB
Itzik Ben-Gan-Training Kit (Exam 70-461)- Querying Microsoft(R) SQL.rar.rar 2.45 MB
01-introduction/attached_files/001-important-download-these-first-working-files/MicrosoftSQLServer2012CertificationTrainingExam70461WorkingFiles.zip 243.58 MB
01-introduction/001-important-download-these-first-working-files.html 369.00 B
01-introduction/002-what-to-expect-from-this-course.mp4 2.06 MB
01-introduction/003-course-overview.mp4 2.98 MB
01-introduction/004-understanding-databases.mp4 7.23 MB
...
MDB-461.mp4.mp4 1.29 GB
Microsoft Windows Server 2012 Administration Instant Reference -nelly-.epub 78.18 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština