Language:
Play by Play Angular with Typescript with John Papa and Christopher Martin
Play by Play Building a Node Web API with Sam Artioli and John Papa.tgz 792.65 MB
01. Introduction/01. Introduction.mp4 7.71 MB
02. Teaching Yourself to Complete a Task/01. Start Here.mp4 29.67 MB
02. Teaching Yourself to Complete a Task/02. Automating Multiples.mp4 63.32 MB
02. Teaching Yourself to Complete a Task/03. The Range Operator.mp4 30.11 MB
02. Teaching Yourself to Complete a Task/04. Showing a Command.mp4 3.02 MB
...
04 Creating Policies with PowerShell/04 03 Example - Create Policy with PowerShell.mp4 54.39 MB
05 Applying SPBM and PowerShell to the Next Level/05 03 PowerActions.mp4 35.35 MB
04 Creating Policies with PowerShell/04 02 Example - Create Tag and Policy for HIPAA Compliance.mp4 31.80 MB
04 Creating Policies with PowerShell/04 01 Creating Policies in the vSphere Web Client.mp4 28.28 MB
03 The Different Ways to Create Policies/03 05 SPBM Workflows.mp4 24.17 MB
...
PluralSight Play By Play Leveraging Storage Policies In Vsphere With Powershell tutorialkhan.com.iso.iso 385.38 MB
Play Video - Play Tonkhaw - Play Video - Play Tonkhaw - XXX Movies, JAV HD Porn Videos.mp4.mp4 39.06 MB
01. Course Overview/01_01-Course Overview.mp4 7.95 MB
02. Getting Started/02_01-Introduction to Internationalization and Localization, and the Demo App.mp4 23.04 MB
02. Getting Started/02_02-Translation Tables.mp4 47.58 MB
02. Getting Started/02_03-Configuring Simple Views.mp4 108.65 MB
03. Adding Another Language/03_01-Injecting the Translate Service.mp4 26.03 MB
...
PluralSight Play By Play Angular Internationalization With John Papa And Brian Clark tutorialkhan.com.iso.iso 579.08 MB
01. Angular Testing 101/01_19-What Module Do I Test.mp4 40.84 MB
01. Angular Testing 101/01_06-Showing Data on the View.mp4 35.39 MB
01. Angular Testing 101/01_18-Reducing Friction for Injections.mp4 34.64 MB
01. Angular Testing 101/01_09-Running Suites of Tests.mp4 33.06 MB
01. Angular Testing 101/01_15-Testing if the Data Is the Expected Shape.mp4 30.44 MB
...
01-Introduction.mp4 9.67 MB
02-Discussing Angular Experiences.mp4 24.63 MB
03-Core Angular Features.mp4 23.95 MB
04-Getting AngularJS.mp4 29.68 MB
05-Instant AngularJS App.mp4 5.25 MB
...
01-Introduction.mp4 9.67 MB
02-Discussing Angular Experiences.mp4 24.63 MB
03-Core Angular Features.mp4 23.95 MB
04-Getting AngularJS.mp4 29.68 MB
05-Instant AngularJS App.mp4 5.25 MB
...
01 Course Overview/20160712203540.mp4 5.75 MB
03 Getting Started with Images and Containers in Docker/20160712203543.mp4 23.06 MB
03 Getting Started with Images and Containers in Docker/20160712203544.mp4 58.24 MB
03 Getting Started with Images and Containers in Docker/20160712203543_2.mp4 60.92 MB
03 Getting Started with Images and Containers in Docker/20160712203544_2.mp4 44.90 MB
...
Play by Play Knockout Cart with Scott Hanselman.mp4 427.02 MB
01. Azure Deployment/06. Deploying.mp4 84.70 MB
01. Azure Deployment/09. Managing Domains.mp4 65.82 MB
01. Azure Deployment/07. Package Management.mp4 39.10 MB
01. Azure Deployment/01. What We Need to Do.mp4 33.51 MB
01. Azure Deployment/04. Moving the Database.mp4 25.99 MB
...
01. Introduction/01. An Overview of the Course.mp4 10.12 MB
02. Azure Security with Mark Russinovich/01. Is the Cloud as Secure as On-premise.mp4 101.91 MB
02. Azure Security with Mark Russinovich/02. What About Threats and Breaches Within Microsoft.mp4 144.31 MB
02. Azure Security with Mark Russinovich/03. Customer Security Considerations and Benefits of Azure for IaaS.mp4 113.63 MB
02. Azure Security with Mark Russinovich/04. Azure Penetration Testing.mp4 60.28 MB
...
01. Secure Account Management/01. Introduction.mp4 9.62 MB
01. Secure Account Management/02. About the App - Falling Into the Pit of Success.mp4 17.37 MB
01. Secure Account Management/03. Account Management.mp4 29.41 MB
01. Secure Account Management/04. Security in a Box... Not.mp4 26.59 MB
01. Secure Account Management/05. HTTP Start There and Stay There.mp4 3.83 MB
...
Play by Play Triage with Ayende Rahien.mp4 403.83 MB
02. Writing the Tests/05. Wrapping Up - and a Final Curveball.mp4 101.14 MB
02. Writing the Tests/01. Setup and First Tests.mp4 78.48 MB
02. Writing the Tests/02. On a Roll.mp4 46.82 MB
02. Writing the Tests/03. Things are Getting Complex.mp4 44.86 MB
02. Writing the Tests/04. Uh Oh - Curveball!.mp4 37.54 MB
...
1. Introduction/1.1 - An Overview of the Course.mp4 10.12 MB
2. Azure Security with Mark Russinovich/2.6 - Security Benefits of Cloud-based SQL Server Office and AD.mp4 117.87 MB
2. Azure Security with Mark Russinovich/2.7 - What if a Zero Day Scenario Occurs.mp4 85.81 MB
2. Azure Security with Mark Russinovich/2.8 - Can We Mitigate the Risks of Cloud Monoculture.mp4 81.91 MB
2. Azure Security with Mark Russinovich/2.5 - Discovering the Real Value Proposition of the Cloud.mp4 53.22 MB
...
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 57.61 MB
01. Introduction/01_02-Why Windows Server 2012 R2 for Remote.mp4 38.43 MB
01. Introduction/01_03-Common Use Cases for Secure Remote Access.mp4 28.92 MB
02. DirectAccess/02_01-Overview of DirectAccess.mp4 231.01 MB
02. DirectAccess/02_02-Configuring DirectAccess.mp4 25.58 MB
...
PluralSight Play By Play MVP Scope Discovery With Steven Maguire tutorialkhan.com.iso.iso 1.10 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština