Language:
The Kingdom 2007 1080p CEE BluRay VC 1 DTS HD MA 5 1 FGT
ANY!/CPSUnit00001.cci 2.00 KB
ANY!/Content000.cer 136.00 B
ANY!/Content001.cer 936.00 B
ANY!/ContentHash000.tbl 833.49 KB
ANY!/ContentHash001.tbl 824.90 KB
...
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 754.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 754.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00064.bdjo 746.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00065.bdjo 462.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00086.bdjo 746.00 B
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 78.35 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 1.38 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 3.25 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 484.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00005.clpi 760.00 B
...
Death.Proof.2007.1080p.NLD.BluRay.Remux.AVC.DTS-HD.MA.5.1-WARHD.mkv 27.41 GB
Candyman.Farewell.to.the.Flesh.1995.1080p.US.BluRay.Remux.AVC.DTS-HD.MA.5.1-WARHD.mkv 28.38 GB
ANY!/CPSUnit00001.cci 2.00 KB
ANY!/Content000.cer 128.00 B
ANY!/ContentHash000.tbl 0.00 B
ANY!/ContentRevocation.lst 1.00 MB
ANY!/DUPLICATE/CPSUnit00001.cci 2.00 KB
...
BDMV/AUXDATA/00000.otf 607.44 KB
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 7.03 KB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 510.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 510.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00002.bdjo 510.00 B
...
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 7.03 KB
BDMV/BACKUP/BDJO/00012.bdjo 596.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00002.bdjo 490.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00011.bdjo 490.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 490.00 B
...
BDMV/index.bdmv 252.00 B
BDMV/STREAM/00075.m2ts 1.63 MB
BDMV/STREAM/00074.m2ts 699.29 MB
BDMV/STREAM/00073.m2ts 739.42 MB
BDMV/STREAM/00072.m2ts 5.40 MB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 396.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 432.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 416.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00005.clpi 364.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00008.clpi 364.00 B
...
THE_FUGITIVE.nfo 4.30 KB
THE_FUGITIVE/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 996.00 B
THE_FUGITIVE/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 61.89 KB
THE_FUGITIVE/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 416.00 B
THE_FUGITIVE/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 448.00 B
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00042.clpi 56.27 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00073.clpi 3.76 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00074.clpi 3.61 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00071.clpi 3.15 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00018.clpi 2.42 KB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 35.74 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00005.clpi 7.39 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00006.clpi 5.85 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00007.clpi 5.50 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 5.28 KB
...
Get.Hard.2015.1080p.CEE.BluRay.Remux.AVC.DTS-HD.MA.5.1-WAR.mkv 24.87 GB
ANY!/DUPLICATE/Content000.cer 136.00 B
ANY!/DUPLICATE/Content001.cer 344.00 B
ANY!/DUPLICATE/ContentHash000.tbl 901.82 KB
ANY!/DUPLICATE/ContentHash001.tbl 872.29 KB
ANY!/DUPLICATE/ContentRevocation.lst 1.00 MB
...
Thelma.And.Louise.1991.1080p.CEE.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1.HDArea.mkv 31.62 GB
The Mist 2007 1080p Blu-ray REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-CHD.ts 20.02 GB
BDMV/index.bdmv 252.00 B
BDMV/STREAM/00075.m2ts 1.63 MB
BDMV/STREAM/00074.m2ts 699.29 MB
BDMV/STREAM/00073.m2ts 739.42 MB
BDMV/STREAM/00072.m2ts 5.40 MB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 52.42 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00028.clpi 7.59 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00029.clpi 4.41 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00027.clpi 3.86 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00015.clpi 2.41 KB
...
BDMV/AUXDATA/00000.otf 58.09 KB
BDMV/AUXDATA/dvb.fontindex 317.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/01001.bdjo 202.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/01003.bdjo 202.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/01002.bdjo 200.00 B
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2020 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština