Language:
pluralsight office 365 exchange online
Microsoft Office 365 - Exchange Online Implem., Migration - D. Greve, L. Strant (Packt, 2012) BBS.pdf.pdf 16.84 MB
MS - Office 365 Exchange Online Integration with Office 365.rar 1.36 GB
Microsoft Office 365 - Exchange Online Implementation and Migration.pdf 16.84 MB
PluralSight Office 365 APIs Overview Authentication and the Discovery Service tutorialkhan.com.rar.rar 366.56 MB
01.Course Overview/01.Course Overview.mp4 5.07 MB
02.Introduction/01.Course Introduction.mp4 4.98 MB
03.Office 365 Tenant Provisioning/01.Introduction.mp4 2.92 MB
03.Office 365 Tenant Provisioning/02.Signing up for an Office 365 Tenant.mp4 16.08 MB
03.Office 365 Tenant Provisioning/03.Configuring Organization Profile Information.mp4 4.53 MB
...
01.Working With OneDrive for Business/01.Getting Started.mp4 13.26 MB
01.Working With OneDrive for Business/02.The Web Interface.mp4 20.24 MB
01.Working With OneDrive for Business/03.Using Windows Explorer.mp4 19.27 MB
01.Working With OneDrive for Business/04.Using the iPad App.mp4 12.41 MB
01.Working With OneDrive for Business/05.Using the Windows 8 App.mp4 7.62 MB
...
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 6.35 MB
02. Configure External User Sharing/02_01-Introduction.mp4 2.86 MB
02. Configure External User Sharing/02_02-Understanding External Users.mp4 11.02 MB
02. Configure External User Sharing/02_03-Turn on Sharing Globally.mp4 14.53 MB
02. Configure External User Sharing/02_04-Enable Sharing on Site Collection.mp4 5.90 MB
...
PluralSight Enabling Office 365 70.347 Sharepoint Online Site Collections tutorialkhan.com.iso.iso 312.92 MB
PluralSight Enabling Office 365 70.347 Plan Configure Skype For Business Online tutorialkhan.com.iso.iso 171.26 MB
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 14.38 MB
02. Configure Skype for Business Online Enduser Communication Settings/02_05-Review.mp4 16.62 MB
02. Configure Skype for Business Online Enduser Communication Settings/02_02-Configuring Presence Options.mp4 16.46 MB
02. Configure Skype for Business Online Enduser Communication Settings/02_03-Configuring Available Services.mp4 10.14 MB
02. Configure Skype for Business Online Enduser Communication Settings/02_01-Introduction.mp4 7.22 MB
...
01 Introduction/01 01 Introduction.mp4 24.58 MB
01 Introduction/01 02 PowerShell Tips and Tricks - Getting Help.mp4 23.90 MB
01 Introduction/01 03 PowerShell Tips and Tricks - Shortcuts & Functions.mp4 36.17 MB
01 Introduction/01 04 PowerShell Tips and Tricks - Input Files.mp4 13.24 MB
01 Introduction/01 05 Conclusion.mp4 2.68 MB
...
01 Welcome and Introduction to the Course/0101 Welcome and Introduction.mp4 11.33 MB
02 Setting Up Your Workforce/0201 Introduction.mp4 3.78 MB
02 Setting Up Your Workforce/0202 Office 365 Accounts and Licensing.mp4 13.27 MB
02 Setting Up Your Workforce/0203 Email Domains, Compliance, and Accounts.mp4 43.52 MB
02 Setting Up Your Workforce/0204 Planning to Work With Vendors and Contractors.mp4 7.51 MB
...
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 10.50 MB
01. Introduction/01_02-PowerShell Tips and Tricks Getting Help.mp4 12.12 MB
01. Introduction/01_03-PowerShell Tips and Tricks Shortcuts Functions.mp4 18.27 MB
01. Introduction/01_04-PowerShell Tips and Tricks Input Files.mp4 5.59 MB
01. Introduction/01_05-Conclusion.mp4 1.16 MB
...
Jaap Wesselius , Michel de Rooij - Pro Exchange 2013 SP1 PowerShell Administration, For Exchange On-Premises and Office 365 - 2014.pdf.pdf 34.58 MB
Office 365 for Exchange Professionals 2015 {PRG}.pdf 51.50 MB
Microsoft SharePoint Online for Office 365 Administering and configuring for the cloud 1st Edition 2015 {PRG}.mobi 48.08 MB
PluralSight Powershell For Office 365 tutorialkhan.com.iso.iso 496.27 MB
From IT Pro to Cloud Pro - Microsoft Office 365 and Sharepoint Online (2016) (Pdf) Gooner.pdf 25.29 MB
00001 1.1_Understand_Microsoft_s_approach_to_the_cloud.mp4 14.74 MB
00002 1.2_Plan_the_network_infrastructure.mp4 18.29 MB
00003 1.3_Register_the_required_domain_names.mp4 8.65 MB
00004 1.4_Create_the_management_domain.mp4 24.01 MB
00005 1.5_Deploy_Windows_Server_2016_Hyper-V.mp4 25.80 MB
...
planning-configuring-exchange-online/02/introducing-exchange-online-slides.pdf 280.30 KB
planning-configuring-exchange-online/03/mailbox-migration-considerations-slides.pdf 427.78 KB
planning-configuring-exchange-online/04/mailbox-access-considerations-and-configurations-slides.pdf 206.97 KB
planning-configuring-exchange-online/05/security-considerations-and-configurations-slides.pdf 203.03 KB
planning-configuring-exchange-online/06/anti-malware-and-anti-spam-configurations-slides.pdf 253.63 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština