Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Cover/a - Front.jpg 100.00 KB
Cover/b - Vol. 1 - Front.jpg 46.34 KB
Cover/c - Vol. 2 - Front.jpg 43.09 KB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/01. Atabaque.mp3 6.46 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/02. Amor Flamengo.mp3 6.78 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/03. Stairway to the Stars.mp3 6.94 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/04. Acertate Mas.mp3 7.02 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/05. Terra Seca.mp3 7.34 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/06. Speak Low.mp3 5.42 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/07. Speak Low (alt. take).mp3 5.78 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/08. Inquietacao.mp3 7.05 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/09. Baa-Too-Kee.mp3 7.02 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/10. Carinoso.mp3 8.24 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/11. Tocata.mp3 10.97 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/12. Hazardous.mp3 6.49 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/13. Nona.mp3 6.92 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/14. Noctambulism.mp3 10.68 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/15. Blue Baiao.mp3 7.56 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 1/Front.jpg 46.34 KB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/01 Simpatico.mp3 6.78 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/02 Rio Rhapsody.mp3 8.46 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/03 Nocturno.mp3 8.13 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/04 Little Girl Blue.mp3 6.17 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/05 Choro In ''A''.mp3 5.87 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/06 Mood Antigua.mp3 9.43 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/07 The Color Of Her Hair.mp3 4.58 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/08 Lonely.mp3 8.99 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/09 I Didn't Know What Time It Was.mp3 6.46 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/10 Carioca Hills.mp3 7.19 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/11 Harlem Samba.mp3 5.58 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/12 North Of The Border.mp3 6.13 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/13 Sunset Baion.mp3 4.77 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/14 'Round Midnight.mp3 8.96 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/15 Toro Dance.mp3 6.66 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/16 Serenade For Alto.mp3 8.26 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/17 Xana-Lyn.mp3 8.04 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/18 Blowing Wild.mp3 8.02 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/19 Gershwin Prelude.mp3 9.14 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/20 Waltz Frio Y Calor.mp3 7.68 MB
Music/Laurindo Almeida & Bud Shank/Brazilliance Vol. 2/Front.jpg 43.09 KB
Liên quan
Laurindo Almeida & Bud Shank - Brazilliance Vol. 1 (1953) & Vol. 2 (1958) Bossa Nova, Latin Jazz # DrBN.mp3 110.70 MB
Laurindo Almeida & Bud Shank - Brazilliance Vol. 1 (1953) & Vol. 2 (1958) Bossa Nova, Latin Jazz # DrBN.mp3 110.74 MB
Laurindo Almeida & Bud Shank - Brazilliance Vol. 1 (1953) & Vol. 2 (1958) Bossa Nova, Latin Jazz # DrBN.flac 601.63 MB
Laurindo Almeida & Bud Shank - Brazilliance Vol. 1 (1953) & Vol. 2 (1958) Bossa Nova, Latin Jazz # DrBN.flac 601.64 MB
Laurindo Almeida & Bud Shank - Brazilliance Vol. 1 (1953) & Vol. 2 (1958) Bossa Nova, Latin Jazz # DrBN.mp3 303.06 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština