Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1.Introduction/01.Upping your sales game.en.srt 3.05 KB
1.Introduction/01.Upping your sales game.mp4 33.28 MB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/02.What it takes to become an amazing salesperson.en.srt 5.97 KB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/02.What it takes to become an amazing salesperson.mp4 27.37 MB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/03.Hard sales skills vs. soft sales skills.en.srt 6.56 KB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/03.Hard sales skills vs. soft sales skills.mp4 20.80 MB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/04.Soft sales skills get results.en.srt 5.85 KB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/04.Soft sales skills get results.mp4 27.72 MB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/05.Why soft skills matter to your customer.en.srt 6.21 KB
2.1. Why Soft Sales Skills Matter/05.Why soft skills matter to your customer.mp4 31.06 MB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/06.How to connect with your customer.en.srt 9.01 KB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/06.How to connect with your customer.mp4 41.43 MB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/07.How to become a great listener in sales.en.srt 10.83 KB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/07.How to become a great listener in sales.mp4 46.43 MB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/08.How to develop your emotional intelligence for sales.en.srt 7.63 KB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/08.How to develop your emotional intelligence for sales.mp4 33.25 MB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/09.How to collaborate and communicate in sales.en.srt 7.40 KB
3.2. The Essential Soft Sales Skills/09.How to collaborate and communicate in sales.mp4 27.10 MB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/10.Tips for learning soft sales skills.en.srt 5.49 KB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/10.Tips for learning soft sales skills.mp4 22.07 MB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/11.Sales is more than order taking.en.srt 9.11 KB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/11.Sales is more than order taking.mp4 44.04 MB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/12.The finer points of communication in sales.en.srt 6.57 KB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/12.The finer points of communication in sales.mp4 26.83 MB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/13.Being confident in your sales decisions.en.srt 4.88 KB
4.3. Mastering Soft Sales Skills/13.Being confident in your sales decisions.mp4 21.45 MB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/14.Building your empathy muscle in sales.en.srt 7.30 KB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/14.Building your empathy muscle in sales.mp4 33.66 MB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/15.Integrating soft sales skills with hard sales skills.en.srt 5.75 KB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/15.Integrating soft sales skills with hard sales skills.mp4 22.88 MB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/16.Storytelling in sales.en.srt 9.18 KB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/16.Storytelling in sales.mp4 39.74 MB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/17.Next steps.en.srt 2.09 KB
5.4. Advanced Soft Sales Skills/17.Next steps.mp4 10.69 MB
Exercise Files/Ex_Files_Soft_Skills_for_Sales_Professionals.zip 0.97 MB
Liên quan
Lynda - Soft Skills for Sales Professionals.pdf 3.06 MB
Lynda - Soft Skills for Sales Professionals.pdf 3.98 MB
Lynda - Soft Skills for Sales Professionals.zip 460.68 MB
Lynda - Soft Skills for Sales Professionals.mp4 332.58 MB
Lynda - Soft Skills for Sales Professionals.mp4 332.58 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština